Tietosuojaseloste

Kaikki yhdistyksemme jäsenet on tallennettu sähköiseen jäsenrekisteriimme.

Tästä tietosuojaselosteesta saat selville rekisterin nimen, yhteyshenkilön tiedot, sekä toimintatavat, kun haluat tarkistaa tai muuttaa tietojasi.

Lue seloste huolella. Tarvittaessa voit ladata tietosuojaselosteen omalle koneellesi myöhempää lukua varten.

Viimeisin tietosuojaselosteen päivityspäivämäärä: 25.09.2018.

Lataa tietosuojaseloste, koko: 55,6 kt, sivuja: 3

 

Rekisterin pitäjä

 

Savolaiset Selviytyjät ry

Y-tunnus: 1546618-8

Pilkkakoskenkatu 1

57100 Savonlinna

Puhelin: 044 353 3501

selkkarit@gmail.com

 

Rekisteri on yhteiskäytössä Mielenterveyden Keskusliitto ry:n kanssa.

 

Rekisteriasioiden yhteyshenkilö

 

Savolaiset Selviytyjät ry

Ohjaaja Tanja Laitinen

Pilkkakoskenkatu 1

57100 Savonlinna

Puhelin: 044 353 3501

selkkarit@gmail.com

 

Mielenterveyden Keskusliitto ry
Maie Puusaar
Malmin kauppatie 26
00700 Helsinki
Puhelin 040 512 0125
maie.puusaar@mtkl.fi

 

Rekisterin nimi

 

Savolaiset Selviytyjät ry:n jäsenrekisteri

 

Rekisteröidyt

 

Jäsenrekisteri koostuu varsinaisista jäsenistä ja kannatusjäsenistä.

 

Rekisterin pitämisen ja henkilötietojen käsittelyn perusteet ja käyttötarkoitus

 

Rekisterin tarkoituksena on kerätä yhdistyksen jäsenistä yhdistyslain vaatimat henkilötiedot ja muut yhdistyksen toimintaa varten tarpeelliset tiedot. Jäsenyystietoja kerätään jäsenasioiden hoitamista, tiedotusta ja laskutusta varten. Rekisterin tiedoista voidaan koota tilastoja, josita yksittäistä henkilöä e ole mahdollista tunnistaa.

 

Käsiteltävät henkilötiedot

 

Yhdistyksen jäsenistä ja yhdistyksen jäsenyyttä hakeneesta henkilöstä kerätään seuraavat tiedot: etu- ja sukunimi, syntymäaika (jäsenkelpoisuuden varmistamista varten), sukupuoli, osoitetiedot, sähköpostiosoite, puhelinnumero, jäsenyyden tyyppi, jäsenyyden alkamisaika, jäsenmaksujen laskutus- ja maksutiedot ja mahdolliset muut henkilön itsensä yhdistykselle antamat tiedot.

 

Jäsenyyden tyyppi (varsinainen jäsen tai kannatusjäsen), ja tietoja sukupuolesta käytetään toiminnan suunnitteluun ja toiminnasta raportointiin.

 

Raportoinnista kootaan tilastoja, joista yksittäistä ei ole mahdollista tunnistaa. Jäsennumero muodostuu jäsenrekisteriohjelman kautta.

 

 S√§√§nn√∂nmukaiset tietol√§hteet

 

Tiedot reksiteriin saadaan jäsenyyttä hakevan henkilön jäsenhakemuksesta, minkä jäsenyyttä hakeva täyttää henkilökohtaisesti, minkä jäsenyyttä hakevan tulee täyttä toimipaikassa.

 

Lisäksi Posti Group Oyj tekee automaattiset osoitetietopäivitykset.

 

Tietojen luovutus ja siirtäminen

 

Yhdistys hyväksyy uudet jäsenet hallituksen kokouksissa. Hallitukselle luovutetaan uusien jäsenien hyväksymistä varten jäsenyyttä hakevan etu- ja sukunimi, kaupunki ja jäsenyyden tyyppi. Tietoja luovutetaan vain yhdistyksen nimetylle henkilölle.

 

Mielenterveyden keskusliitolla on pääsy jäsenten tietoihin. Tietoja käytetään jäsenkorttien ja jäsenetulehti Revanssin postitusta varten. Puhelinnumero voidaan luovuttaa yhteistyökumppanille mielipidetutkimusta varten.

 

Tiedot ovat järjestelmän toimittajan palvelimella ja niitä voidaan käsitellä järjestelmän ylläpitoon tai viankorjaukseen liittyen.

 

Tietoja ei siirretä tai luovuteta EU:n ja ETA-alueen ulkopuolelle.

 

Tietojen suojaus

 

Tallennettuja tietoja, sekä käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

 

Tietokone sijaitsee toimistossa, lukitussa huoneessa ja kone on suojattu palomuurein, käyttäjätunnuksin ja salasanoin.

 

Tietojen käsittelyn kesto

 

Henkilötietoja säilytetään ainoastaan niin kauan kuin se on tarpeellista tässä selosteessa määriteltyjen käyttötarkoitusten toteuttamiseksi.

 

Tietojen käsittelijät

 

Tietoja käsittelevät rekisterin ylläpitäjän hyväksymät luottamushenkilöt sekä Mielenterveyden keskusliiton jäsenpalveluista vastaavat työntekijät.

 

Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

 

Tietokäsittely ei sisällä automaattista päätöksentekoa ja profilointia.

 

 Rekister√∂ityjen oikeudet

 

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa rekiteriin merkityt henkilötiedot ottamalla yhteyttä kohdassa 2 nimettyyn yhteyshenkilöön. Jos tiedoissa ilmenee virheellisyyksiä tai puutteita, voi rekisteröity pyytää korjaamaan tai täydentämään tiedot oikeiksi.

 

Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön edistäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisteröidyllä on oikeus pyytää poistamaan rekisteriin tallennettuja tietoja. Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, jos rekisteröity kokee, että henkilötietojen käsittelyssä on rikottu voimassa olevaa tietosuojalainsääntöä.

 

Yhteydenotot

 

Kaikki tätä selostetta koskevat yhteydenotot ja -pyynnöt tulee esittää kirjallisesti kohdassa 2 nimetyllä yhteyshenkilölle.

 

Muutokset tietosuojaselosteessa

 

Mikäli muutamme tätä selostetta, laitamme muutokset näkyville selosteeseen päivättyinä. Mikäli muutokset ovat merkittäviä, informoimme niistä laittamalla verkkosivuillemme asiasta ilmoituksen sekä toimitilan ilmoitustaululle.

Lataa tietosuojaseloste, koko: 55,6 kt, sivuja: 3

 

unsplash