Savolaisten selviytyjien ylin päättävä elin on syyskokouksessa valittu hallitus, johon kuuluu kuusi jäsentä ja kaksi varajäsentä.

Vuonna 2018 hallitukseen kuuluvat:

  • Tanja Laitinen (pj)
  • Esko Kontio (vpj)
  • Arja Hara
  • Jorma Kokkonen
  • Noora Leino
  • Timo Laitinen
  • Johanna Jartti

Varajäsenet:

  • Eeva Vuorinen
  • Hannu Valkeapää

 

Vuosien aikana yhdistys on luonut laajan yhteistyöverkoston, jonka avulla voidaan saavuttaa parempia tuloksia jäsenistön asioiden hoidossa, tehdä tuloksellisempaa työtä ja minimoida kustannuksia.

Yhdistyksen rahoituspohja koostuu useista eri avustuksista, oman toiminnan tuotoista sekä jäsenmaksuista.

Suurin osa rahoituksesta tulee kaupungin työllistämisen avustuksista.